EN | TR

EA Havacılık ve Eclipse Aerospace Öğrenci Staj Programı

EA Havacılık A.Ş. Türkiye'deki sivil havacılığın geleceğine yön veren, öncü bir kuruluş olma misyonunu taşıyor. Bu misyonun gereği olarak da sivil havacılık alanında istihdam edilecek insan gücünün donanım sahibi olması ve profesyonelleşmesine yönelik çalışmalarda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bu alanda eğitim veren kuruluşlarla birlekte hareket edip ortak projeler üreterek Türk sivil havacılığının geleceğine yatırım yapıyor.

EA Havacılık A.Ş. ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokolle birlikte başlayan öğrenci staj programı, Türk havacılık sanayi için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesine oldukça önemli bir katkı sağlıyor. EA Havacılık bu protokolle İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini sürdüren dördüncü sınıf öğrencilerine, Eclipse Aerospace Inc.'in Albuquerque, New Mexico'da bulunan fabrikası da dahil olmak üzere tüm tesislerinde staj yapma olanağı sunuyor.

EA Havacılık ve Eclipse Aerospace tesislerinde staj yapan öğrencilerin program süresince tüm ulaşım ve konaklama masrafları EA Havacılık tarafından karşılanıyor. 12 ile 24 hafta arasında değişen sürelerde planlanan staj programları boyunca öğrenciler, tasarımdan üretime, ARGE'den bakıma kadar havacılığın farklı sahalarında eğitim görerek deneyim sahibi olma olanağı buluyorlar.

EA Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı K. Ekim Alptekin, bu programların asıl amacının öğrencileri yurt dışına göndererek orada staj yapma olanağı sunmak olmadığını belirterek öğrencilerin yurt dışında kaldıkları süre boyunca, o tesislerde edindikleri birikim ve tecrübeleri ülkemize aktarmaya teşvik etmenin çok daha önemli olduğunu vurguluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ise dünya havacılık sektöründe kısa zamanda söz sahibi olan EA Havacılık ile gerçekleştirdikleri bu projenin Türkiye'deki sivil havacılığın ve uçak üretiminin gelişiminde büyük rol oynayacağına inandığını ifade ederken bu projenin Türkiye'nin havacılık sanayi için gerekli insan kaynağının artırılmasına yönelik önemli bir katkı olduğunu belirtiyor.